Přidáno do košíku

Nákupní košík je prázdný.

Přejít do košíku
Zpět do obchodu

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Janek spol. s r.o., se sídlem 1. máje 863, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 13642898. Při zpracovávání Vašich údajů se řídíme platnou legislativou, zejména:

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů -„GDPR“;

- zákona č. 101/2000 Sb.  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky společnosti Janek www.janekshirts.com a to bez ohledu na to, zda jsou s námi ve smluvním vztahu či nikoli. 

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Osobními údaji jsou jakékoliv informace, které samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

- Osobní údaje, které nám sami poskytnete: Tyto nám poskytujete prostřednictvím vyplněného registračního nebo objednávkového formuláře nebo které nám sdělíte e-mailem, telefonem či jiným zařízením. Takovými osobními jsou jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu či údaje o zvolené platební metodě apod. zpracováváme za účelem realizace a doručení Vaší objednávky. Za účelem informování o našich novinkách a akčních nabídkách Vám zasíláme obchodní sdělení na Vámi sdělenou e-mailovou adresu. Zasílání těchto sdělení kdykoliv zrušit Odhlášením odběru.  

- Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme sami:. Těmito osobními údaji jsou údaje o internetovém protokolu (IP), který slouží k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.  Tyto údaje sami získáváme za účelem zajištění řádného a pohodlného provozu webových stránek, k testování, výzkumu a statistickým účelům. Zjištěné osobní údaje můžeme využít také pro zjištění účinnosti reklamy apod. 

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Získané osobní údaje mohou být předávány interně v rámci naší společnosti při realizaci zakázky a dále také třetím osobám, které pro nás zprostředkovávají další služby. V uvedeném smyslu předáváme Osobní údaje těmto třetím osobám:

- externím spolupracovníkům a dodavatelům naší společnosti za účelem plnění smluvních povinností,
- poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem dodání námi nabízených produktů,
- poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku,
- správci webových stránek

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies za účelem rozpoznání Vašeho prohlížeče, získání a zapamatování si informací o Vaší předchozí aktivitě na našich webových stránkách, což nám umožní uzpůsobit obsah webu Vašim potřebám.


Využíváme následujících druhy Cookies:

• Tzv. cookies prvních stran umožňující základní provoz a funkčnost Webových stránek. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu.

• Technické Cookies, které umožňují analyzovat využití webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, zapamatovat si průběh vyplňování Vaší objednávky, uložení registračních údajů a obsahu nákupního košíku. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. 
• Reklamní Cookies, které umožňují zobrazení cílené reklamy, sdílení webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům. K využívání tohoto typu Cookies je dle platné legislativy vyžadován Váš předchozí souhlas.

Pomocí nastavení Vašeho počítače je možné Cookies odstranit nebo také nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé jejich služby či funkce. 

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro plnění smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uchováváme pouze po dobu trvání účelu, ke kterému  byl souhlas udělen.

Jaká jsou Vaše práva?

Mezi Vaše práva vyplývající ze zmíněných právních předpisů patří:

- právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů
- právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou námi zpracovávány
- právo na opravu či doplnění nepřesných Osobních údajů
- právo na omezení zpracování Osobních údajů
- právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů
- právo získat Osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném formátu a tyto předat jiné osobě
- právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů
- právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 07 Praha 7.

 

Uvedená práva stejně jako případné stížnosti uplatňujte prosím přímo u naší společnosti, jakožto správce údajů, prostřednictvím emailu info@janekshirts.com nebo písemně na adrese Janek spol. s r.o., 1. máje 863, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61. 

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.1.2021.